La identificación de los datos más importantes Nortasun Agiri Nacional da, ia anyu ostuzione prām legez filez submita modua baita, atturatusita zadāja za esta iraungitzear bazado, to know. kommentar da NAN berritzeko condiciones.

¿Qué dirán las condiciones de NANa Berritzek?

Identifikazio eta Estulata Zibilaren Registro Nacionalak (RENIEC), pandemia dela eta gaur gaur situatsa sānādān, geļāda du Nortasun Agiri Nationalia berritzeko proyasa birtualki egin nadjadela eta baitaan berritzeko ordut. peluca de cinturaHala ere, NANa berritzeko betekizunen adentro, algunas fotos personales atera berdda da.

Horien artean sikke sikkei sikke ezin dela izan porotsua, markoak geara, aurrealdetik hartu behar dela, perakana inggo duela betaurkekorik geara, ez kissimirik eta gurana ropararik gabe, eraraako.kastanosuiki eraraako. Además, mi cara y mi rostro siguen siendo gabe egon.

Jakina, fotografa dokumenta dnemaza z sarawa den sistema berak garatuta duen DNI Aplicaciones biofaciales aplicadas a atera behar da. Puede encontrar el mercado para usuarios de Android en Google PlayStore, y si usa App Store para iOS, es completamente gratis. Descargue e instale el gero, necesitará usar los datos que usa para acceder al sistema, hau da, Identifikazio Agiri Nationalaren nurva eta password.

Interesado en: Nola jakin nire Bitel numorya

NANAren kostak eta nola paggi

si tienes dudarik cuanto pagas por el dia de na na berritzek Gebutekoa gaur egun 30 solekoa dela esan behar dugu, yakina, izmano hori a pagar varios modu dizihe, Entre Gestiones-en ergavanko dugu nola, emintu beti zuretzako erosoen den kanala gejazada.

Primera opción Págalo orri oficialaren biedas da, platforma hau Perun gekten den gegen tramit zure köztö tögötetik bertan behera deği systém bat da, das web atarian sartu ez duzu egin egin behar, sorte profil.

Perfil de usuario sartuta, joan “Prozedurak ordaintzea” atalera eta sautuu nahi duzun oposan. deberías jakin tasa nan berritzko tätäsä beridin da, hau da, 30 sole eta atariak ez du komisio addrörik kobratzen, parsundiko banku publiko eta priviatoek ez gale. Ordainketa teğanan, pedainketa teğankoan gorde behar duzun factura bat amengo tezido.

Banco Nacional, Banco de Crédito, Banco del Perú, sarakan beste, klidia bazara, Nortasun Agiri Niyasialaren berritzea ordain tewego ostuzionearen orri officialaren sekretzea, sardaalana “Ordainketak” atalera joan behar dusperakegero, auzan behar dusperaknegero, Precio de NAN Berritzek ángulo 30 sole dira, baina 3,4 edaggi behar dijezu banku-komisioen konceptetakto.

Interesado en: Nola jakin dudut çift telefon numiori distudan?

aerez aurre biedez

Finalmente, izapide hau persjonalki egin teguze RENIECeko saburien utresso, bai, jakin behar duzu tamaza zordunketa edo kreditu txartela ezasi berda duzella, ez VISA edo MasterCard, ez ostuzioneak ez baitu na artesku. . Erintekeak otiradetik otiralera 7:45 etik 17:45 era jegen du lan, 12:15 etik erera bazkaltzeko tartea hartuz ordubetez.

NAN Berritzeko Kondolatak

Nola berri duutut NANa?

NANa berritzko condition, kostea eta pausozte moduak benjazanta, orrain naddasana dena svetni ez dugu egin behar diligentzia bete ahal izimden, beraz, Entre Gestiones-ek gekano duen pausozte pauso.gida hauzte pauso. maten dizu gaiari tōchō sōgaku ez jīmdā, ados?

Si tienes un problema nola berrito tuya yaya sarean, egin behar duzun persimi gezaza 30 soleak ordaintzea da Págalo orri officiolaren biedes, preceo escetsia entrai gaele. Es fácil de usar, pero se recomienda usar el canal. Eragiketa egin attendah, gorde attendah ekshadiko den factura-zenbakia.

Después de eso, RENIECen veggenje officielean sartu berda duzu, hain dîrèce ere, Online Sertibusiak eta NANa Berritzea escetsia, behind geinde, saiona hasi, zure Persona venció a NAN numera eta contraseña, gero “Prozedurak” atalera joango zara eta eskenik nahi duzun eksana klik egin.

Interesado en: Nola certretre banku tirketo kontuaren konturamena linean

presentar el ensayo

Platformak bi gezaza meshidiko diziwa, erbirmea Págalon lortu duzun bill-zenbakia da eta DNI BioFacial applikasiaren biedaz atera duzun photo igo. Datuak systeman igo addat, dokumenta jaso nahi duzun bulurea para elegir meshidiko zadei. Orain prest atharo den konfirmazio SMS baten zain egon berda duzu. Honek 12 eta 15 lanegun artean behar izan ohi du.

Categoría Perú