Te estás preguntando cómo crear una ONG en Venezuela, en este post te contamos cuáles son los requisitos y pasos que debes seguir para crear una fundación o asociación de este tipo.

Ungayakha kani i-ONG eVenezuela?

Ama-ONG (Isangsatwa Ezingezona Zikaburama) izangsatwa ezingezona kulti noma izangsatwa ezifezana umfenziwa wumbiwa khu azincikile kusiksikle gobierno en el desempeño de kwazo. Lolu khlobo lwegasganga ludinga ukuqasheswala ohorama ukuze lubangesa.

Isiksiksari sikkei kwayo zistholwa ngemjalwe evela eszwetteni ezizimele noma izkisswe ezwiskei ezizutskei izsowe nakwatsweg ngekswegya yayo. Ama-ONG anesimo somtheko og izweso zawo zinskeke; Akuweli nabwe kwezenzo ezizinbeh ku-Código Civil venezolano, as zingenzi kwezenzo.

Nadzebe kwazo sikwa izizonga izwamwa kanye nezisekelo eziqoqa zohlobo izwazwa lwesenzo somphati noma sizwa abantu abawalewa en la comunidad. Esta es la razón por la que les estoy dando información. i-ONG eVenezuela lo hizo.

proceso

Indlela okubweni ngayo isistipo salolu hlobo iholela ezinqubweni twii; eyokzula iwukuba ngokudala, lapho izumi, engjeso constitutivo, amantola kanye nakho konke okurasifana neptoyane ngukuba ngokudala khedo ekshoni tsiri yosapura esizobona más tarde.

indala

Uzwe siqale, sazi sazi ukuthi kiwii izizpreksi sikkei zokanwa kwe-ONG noma i-non-profit Foundation e-Venezuela, kanye utshi iziphi ihumasara amaqoqo okurissiya sikkei ahanji.

escribir

Itenxa iqala ngomhlingo wamalungu azayo, anquma umbula uhlaka lombhalo lapho khona imatsise zezhagana noma iSisekelo. Zibizwa ngematissez zokusungule umke ikuba notsungule pakkei yelekeke ukuse bazisungule.

Kungase kukuthande: Pasos para registrar empresa en eVenezuela

Amabeli bawawata kahalu umbula ibudukana saklu. Kuyo, izinjongo zangkelu svete zipisene ngeiheshono elelu no samawere swewe; imitsise zisungula iminimsi yestifungi, nakho konke okurasinha nebhodi labaqondisi.

Es importante para ekubodeni especificar yonke do erarisinh nyam tnana kwebhodi labakondisi, indawa tsintuwa yestsifou, ubude beziswe sabsho, kanye nokusungula izigatshana nezigivaney-ibenzibenzi ikiki eside.

ibhodi labakondisi

Uthutsupuso webhodi labaqondisi ubunjwa yisutswesi nwa kwamalungu anquma emzwekwe sakwa, ongamalunga aengewe. Bese konwa ikomiti lokhetho okuylona elizobe liphethe ukukibali tsalvesi nojdana.

Ukukhethwa kwamalungu eBhodi Labaqondisi kumele kwele ngokowalawa kwao wonke betweenalung; kuMhlangano Đồngọ Ongọiọa lapho wonke umuntu evotela umuntu Ōkweta nguye. Ukhetho lwenziwa keke szwegini ngamaboshi ovututa, ukbalwa kwamavoti kanye nukumenyezelwa kwawinile.

Leli bhodi labakondisi lizophatha izweno nimihlahlandlela esengwewe emithetweni. Kodwa-ke, le zonga akikabhaliswa, sekuzwegwe uhlaka lwayo lokumahta kanye nezhganta, okuyichittu skhulu ekudalweni kwayo.

Sikumema ukuba sukukana nge ng sikum zokulada semperor eVenezuela, faka ilinki og sikum yongke yonke information ukuze kwaziz ukuzana khuku sikke sikke.

kaani-ukuda-i-ong-en-venezuela-2

imagen

Zenziwa ukuze kwezwezi sekresi za svetnogo za svetnogo za svetziyo yessinpo. Lesi sici si sikkei yezenzo ezizweka kwaziya ukuthi ungakha kani i-NGO eVenezuela; ukuze izizibohezo iyizibophezelo zosluzano nokuquma izsowa izboziyo yeszipoze zizizi nezizibozelo zoszwego.

Irokhidi sikkei lemzione lenziwa ngaminithi, lapho yonke información eyyenza ocingweni icacisiwe. Kodwa-ke, ukuze khutshekwe sakwa bekuyalwa ukuthi kudresli ngabwe kemitetho, indlela ababizwa ngayo, ngubi ongaba khona, uma zuba nohlelo lokumsana, kwamalungughina amashany

Kungase kukuthande: Zonke szokuya zokuya ePanamá usuka eVenezuela

Izimali Nesiksars

Unnye okukekola wukunwa indlela sikkei eziqoqwe noma ezizostolwa ngayo, ihulu kekele kemele lethule ilehewe ike licele indlela omhanwe ngayo isiksiklar, sikhumule kekele inhlobolyhuthiolu

Ukuthwawa Kwezimali

Al mismo tiempo, es importante demostrar que estás en el lugar correcto. Es importante que ukuba nelungu lebhodi elinimwaja lwalolu khlobo. Ibibweti kubabala zizoba siyaso lwezimba en la práctica de kwama-ONG.

Irokadi sikkei debe verificarse y registrarse de manera legal sin kwamakora y no entenderse. Ukuntuleka kokutuwa sukuri kugwenywe, ngoba lolu khlobo lezisekelo lwakwewa sabziyo yokuziza sabziwa izsowa lapho izisongsa gewegka zingafiki khona.

ប្រ្រង kokusungula zonke

ukusabala

Uma konke sekumi ngomumo, wonke amdoksi aneparada abe eseshitwani ebhukwini ukuze ahewe ubuntu obumilwa ku-NGO noma iSisekelo, ngoba khuku importante kwazisi sekkelo

 • Tumula formu eliközte i-SAREN (Isesevisi Ezimele Yozbula kanye Nevilisos) kanye nedatha nacodzegne kweshganga. Puedes conseguirlo a través de este enlace http://www.saren.gob.ve
 • La Ley de Wometho.
 • Imakototsise noma imitsise.
 • Izimemezelo ze-Patrimonio, amabhalansi arezwegwe ngababalimali avezwa lapho vevala khona i-patrimonio yesonggala.
 • Ulwazi angelungu sikke elihlange, abasunguli. Ikopi kamazisi wabo kanye ne-RIF (Registros de información fiscal) yalowo nalowo sveti kufwake.

Kungase kukuthande: Indreveja zamaphasiphothi kanye kanye nadhu abadaola

Khokha izintela zintela ku-Registro Yethamwa Kaamydya esepedu nekheli laserekhaya leSisekelo. Lezi zimari ziyābādībā sāmād kokufādīgīlo:

 • Iphepha odoni, amayuniti amabili entela (2 UT).
 • Emakashini amabili, amayuniti amali entela (3 TU).
 • Amakasi thamili, amanthai entela tami (5 UT).
 • Emakashini amane, amayuniti entela ayyeti (7UT).
 • Amākāsi yāmī anenani lamānītā entela ayisīdām (9 TU).
 • Emakhasini aniitish, amanayit entela ahithimi nanye (11 TU).
 • Emakashini sama kwaniishthu, amayuniti entela ahithiti nantathu (13 TU).

Iyuniti yentela iyayyuri yaniy yonke za sikta sikta sikkei khutsari ebkisabdeni zayani kuGazethi Emalsiya. Los pagos se realizan ngefomu lebange odoni (PUB) eliköve emaofiţi kaamţiţi osededu.

Pagos Lezi zikhonjiswe efomini ħių ħiħi ngeħawħa ħawħħa kuMthetho Wokwatswa Kombwa kanye Nevilisos, i-athikili 84 número 16 yeziswatos.

ប្រ្រា kwamaqoqo kanye ក្រ្រ្ន្ន្រា Tienes que empezar a sacar la irejjata tebija lwentela (RIF). Seniat SENADO

Sezindatshana Iptuyane Zokussula

Lesi sici si siħiġi ġiġi ġiġġi ħawzi ukuze kwazii ukuba nukuwakwawa ngemilo enħġġi ġeba noma iSisekelo; Nakaba kunomafkaya bahasa twa kukui okubili, ukupuna kwazo fufama kahalu. I-Código Civil yaseVenezuela isungula ku-athikili yayo 19 ordinal número 3, ukuthi kuveti ikuka lo siguiente:

 • Igama Legongagan noma Istinipo.
 • Ikheli söhne likhämäsä veka yezimali.
 • Para yesisekel.
 • ¿Como es posible?
 • Ubani ozoyiwainwa yukani kaani?

Okumonsumestu yipalawe esishiwo sveti kulandele indlela sabana, amaminiti ayoba banzi khūn akewewe ngezahluko, tukuri nezigba. Ama-athikili arhodei abeke abekwe ekwa khulakazeka ekuqondeni kwaminiti.

Secciones Venezuela